Trong bộ phim Minecraft này, do Craft Studios sản xuất, một vụ án bí ẩn ở trường học khiến bạn bè phải ra ngoài điều tra và cuối cùng lại dính vào một điều đáng ngạc nhiên. Danh sách phát các bộ phim trên Minecraft: ❑ MẠNG XÃ HỘI: ■ INSTAGRAM ADRIANO – ■ INSTAGRAM TAY – ■ TWITTER OF ADRIANO: ■ TWITTER OF TAY: ■ TWITTER CRAFT STUDIOS: ■ FACEBOOK: ❑ CÁC DANH SÁCH PHÁT KHÁC: ♫ PHỤ TÙNG – ■ LIÊN HỆ MACHINIMA & ANIMATIONS – ❑ CHUYÊN: contatocraftstudios@gmail.com ❑ CÁC ANH EM CỦA #ADR: 👉 Rezende: 👉 Nerd Couple: 👉 SirKazzio: 👉 Miss: 👉 Italo: 👉 Pokey: 👉 Bibi: 👉 Flokiis: 👉 Kibox: 👉 Orion: 👉 ​​SrPedro: 👉 Rick: 👉 Hand và Adriano: 👉 João: 👉 Stux777: ❑ ĐỘI NGŨ THỦ CÔNG CỦA ĐỘI: 👉 Alvaro Cisotto Jack: 👉 Guilherme Oliveira: 👉 Relative Channel: 👉 Erick’s Channel: 👉 Nevoska – 👉 Melork – 👉 Erick – 👉 Blue – 👉 Fox: 👉 Liên hệ: ❑ Máy chủ được tài trợ bởi Minecraft Hosting Mua gói của bạn: ❑ Tải xuống Bản đồ Craft Studios, các bản Mod và kết cấu được sử dụng: ❑ Các đoạn đường và Hiệu ứng với Creative Commons Effects -.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft