➜Minecraft NOOB vs PRO vs GOD Animation ➜Thumbs up ^^ & Subscribe for more =) ➜Tải nhà: ➜Tải xuống gói Kết cấu: Được gọi là “Faithfull” tại menu gói kết cấu. ➜Tải xuống gói Shader của tôi: ▼ More House Tutorials ▼ #minecraft #NoobVsPro #noob #pro #hacker #animation #real #life Trong video hôm nay, Noob xây một ngôi nhà trên cây bí mật dễ dàng. Pro chỉ cách xây dựng một ngôi nhà trên cây thật mà Chúa đã tạo ra một cái gốc cây lớn nhất. Ngôi nhà trên cây của ai là tốt nhất? Có thể noob sẽ rơi vào bẫy. Ai sẽ thắng? Chúa là ai trong minecraft? WiederDude trình bày một thử thách Minecraft Machinima Noob vs Pro vui nhộn. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft