Minecraft NOOB vs PRO: NOOB MỞ CỬA HÀNG TRONG TRANG TRẠI VÀ CỔNG BÍ MẬT NỀN TẢNG Thử thách 100% trolling Noob tìm thấy ngôi làng siêu bí mật của dân làng trong minecraft, trong đó có một dân làng là vua và anh ta bắt gặp một cửa sập kỳ lạ ở trong trang trại và hỏi tất cả dân làng để xem những gì để ẩn đằng sau anh ta và khi noob mở cửa sập này, anh ta tìm thấy một cổng siêu bí mật. Cổng siêu bí mật này dẫn đến đâu? Hubba Noob – giới thiệu một kênh có hoạt ảnh vui nhộn trong minecraft. Đăng ký và vui chơi với chúng tôi !!! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft