👉 Tải RUNE tại đây: Xin chào. Trong trò chơi này, tôi sẽ chơi và sử dụng Minecraft trong một thế giới mà mỗi cấp XP tôi kiếm được sẽ khiến tôi lớn hơn một chút đến mức tôi trở thành một con vịt khổng lồ. Theo dõi tôi trên các mạng của tôi mà tôi là một piola: ♦ Twitter: ♦ Instagram: ♦ Twitch: Trở thành THÀNH VIÊN của kênh (In Roast Duck): ♦ Liên hệ: ♦ patoasadocontacto@gmail.com Ý tưởng ban đầu: Datapack link:.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft