►Tài khoản của tôi: “Kênh thứ hai-” Kênh có vlogs- “Đăng ký-” Tôi đang ở trên VK- “Đăng ký được tài trợ-” Tôi đang ở trên Instagram- “Tôi đang ở trên Twitter-” Tôi đang ở trên Twitch- ► Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay tôi đã kết thúc ở một nơi bất thường trong minecraft! Tất cả những ai đến đây đều trở thành noob trong minecraft. Minecraft nhưng tôi không bao giờ ngừng trở thành một noob! Làm thế nào để trở thành một nubik trong minecraft? Xem video này về của tôi cho đến khi kết thúc! ! Không quảng cáo kênh của bạn, tôn trọng lẫn nhau! # compote # làng # minecraft #minecraft # mine # trolling # games #compot # minecraft # noob # biến hình # không ngừng.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft