Tôi có thể hoàn thành Minecraft, nơi tôi có thể tạo ra những thứ tốt nhất mà không có ý nghĩa? Kênh thứ hai của tôi – @ SýrYakari Kênh thứ ba MỚI của tôi – @SirkaYakari Instagram – Reddit – – Mods – Block Armor Super Tools Thanh kiếm vô dụng (tất cả trên phiên bản 1.16.5) Cảm hứng trên video – – Âm nhạc – Kevin MacLeod (Epidemic Sound (Từ video cũ) trò chơi – Outro – Chủ đề Khu vực Trung tâm – Đua xe Diddy Kong Mục tiêu của tôi trong video này là đánh bại Ender Dragon một lần nữa, nhưng lần này, với một vài bản mod, tôi có thể vẽ áo giáp và công cụ từ tất cả các khối !, một cái cuốc bằng đá đỏ và một rất nhiều thứ khác, nhưng tôi cũng có thể chế tạo áo giáp bị cấm từ các khối Bedrock và Command … #Minecraft #MinecraftBut #MinecraftChallenge.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft