Xin chào. Trong trò chơi này, tôi sẽ chơi và trải nghiệm Minecraft trong một thế giới nơi tôi có thể sao chép và dán bất kỳ khối nào với một vật phẩm đặc biệt được gọi là “Siêu sao chép”. Tôi cũng có khả năng sao chép các rương có nội dung bên trong. Theo dõi tôi trên các mạng của tôi mà tôi thú vị: ♦ Twitter: ♦ Instagram: ♦ Twitch: Trở thành THÀNH VIÊN của kênh (In Roast Duck): ♦ Liên hệ: ♦ patoasadocontacto@gmail.com Datapack tạo bởi: ♦ Ý tưởng ban đầu: ♦ .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft