Minecraft, But All Mobs Nhân … (Thử thách) Theo dõi mạng xã hội của tôi: ∘ Discord – ∘ Twitch – ∘ Instagram – @JagsterMC ∘ Twitter – @MrJagsterS ∘ TikTok – Friends In The Video: ∘ Wisp: @Wisp Truy cập vào các Plugin của chúng tôi / Các bản sửa đổi trên Patreon: ∘ Mua Áo choàng Khách hàng Mặt Trăng của tôi: ∘ Hôm nay, tôi và Wisp đã cố gắng đánh bại Minecraft 1.17. Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện nó để tất cả mob được nhân lên! Điều này có nghĩa là mỗi khi chúng tôi giết một mob, nó sẽ nhân lên hoặc nhân đôi và được thay thế bằng hai mob. Điều này áp dụng cho tất cả các mob, bao gồm cả thây ma, enderman, bộ xương khô héo, và thậm chí có thể cả rồng ender! Chúng ta có quản lý để giành chiến thắng và đánh bại thử thách Minecraft này không? Thử thách Minecraft này thực sự rất hài hước và vui nhộn! Nếu video này nhận được 15.000 lượt thích, tôi sẽ CHOGPAMP! Không phải Minecraft, mà là Water Rises hay Minecraft, mà là Lava Rises, hay bất kỳ thứ gì khác ngoài thử thách như vậy. Đây là một cuộc chạy tốc độ / chạy tốc độ của Minecraft chống lại kẻ giết người / sát thủ #Minecraft #MinecraftChallenge #MinecraftBut.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft