Trong Thử thách Minecraft hôm nay, tôi có thể tìm thấy các cấu trúc trong một khối quặng duy nhất. Các cấu trúc quặng này có thể được nhập và chứa các vật phẩm OP. Các cấu trúc quặng này …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft