Những điều tuyệt vời nhất đến từ ORÉček! Instagram: Âm nhạc: Thư viện âm thanh YouTube Thử thách Minecraft, trong đó tôi cố gắng hoàn thành Minecraft, nhưng tôi có thể sử dụng OP Ore, từ đó những thứ tốt nhất sẽ rơi xuống. Ví dụ: Totems, kim cương, v.v.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft