Minecraft Nhưng nếu bạn sơn bất kỳ vật phẩm nào bạn nhận được nó … M MERCH MỚI CỦA TÔI! – 🔴 XEM TÔI TRỰC TIẾP! – 👀 THEO DÕI TÔI PLS TikTok: Twitter: Instagram: Discord: Biên tập viên của tôi: @Saf Trong Thử thách Minecraft hàng ngày … Chúng ta có thể vẽ bất kỳ vật phẩm nào vào cuộc sống! Không nghiêm túc, chúng tôi có thể vẽ bất kỳ cái cuốc, thanh kiếm, vũ khí, công cụ, khối nào, và chúng tôi sẽ thực sự có được nó. Chúng tôi có thể sơn các món đồ từ bất kỳ vật liệu nào, thậm chí cả vật liệu 1,17 mới như thạch anh tím, đồng, v.v.! Chúng ta có thể vẽ theo cách của mình để chiến thắng và đánh bại con rồng cuối cùng không? Hãy thích và đăng ký để giúp chúng tôi có được Xu hướng số 1! Làm thôi nào! 🎮 THAM GIA IP MÁY CHỦ CỦA TÔI – bionic.games #minecraft #MinecraftChallenge #MinecraftBut.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft