Dưới đây là một số cảnh phụ từ “Minecraft, But If You Laugh You Lose FINALE” từ kênh @GeorgeNotFound. Chúng tôi nói về thử thách và các phiên bản có thể có trong tương lai của thử thách If You Laugh You Lose. Video gốc: Theo dõi mạng xã hội của tôi ↓↓↓ Twitter / Instagram: @GeorgeNotFound Dream: @Dream Sapnap: @Sapnap Karl: @Karl Video này rất thú vị khi ghi lại, hãy nhớ xem video gốc. Đây là thử thách Minecraft thú vị sử thi rất lớn! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft