Minecraft, Nhưng một lỗ đen mọc lên mỗi giây … Patreon: Theo dõi mạng xã hội của tôi: ➽ Twitter – @dreamwastaken ➽ Instagram – @dreamwastaken ➽ Snapchat – @dreampublic George: Sapnap: Đây là một thử thách sinh tồn được mã hóa tùy chỉnh 1.14 / 1.15. Bạn bè của tôi và tôi cố gắng đánh bại trò chơi trước khi lỗ đen phá hủy và tiêu thụ toàn bộ thế giới và tất cả các khối trong đó. Điều này rất vui và cũng rất vui. Tôi có thể đánh bại enderdragon không? Bạn muốn xem lại điều này? Hãy thích video và chúng tôi sẽ tạo thành một loạt video! Minecraft Nhưng thử thách.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft