Tôi có thể hoàn thành Minecraft, nơi mà sự bùng nổ của những cây leo ngẫu nhiên khiến tôi mê mẩn tất cả những thứ trong kho của tôi không? Kênh thứ hai của tôi – @ CheeseYakari Instagram – Reddit – Datapack / plugin – Của riêng tôi – Âm nhạc – Kevin MacLeod (Âm thanh đại dịch) Từ các trò chơi điện tử cũ – Outro – Chủ đề Khu vực Trung tâm – Diddy Kong Racing Vì mỗi vụ nổ creeper ngẫu nhiên khiến tôi mê mẩn tất cả các vật phẩm trong khoảng không quảng cáo của tôi ở cấp độ ngẫu nhiên từ 1 đến 10, vì vậy, ví dụ như đất sét phù phép tôi đến Bảo vệ 9. Nhưng với mỗi vụ nổ creeper mới, ngày càng nhiều bùa lợi được thêm vào mọi thứ và những thứ hiện có vẫn còn đó. Đây là cách tôi có thể có được Độ sắc bén Cuối cùng là 40 trên thanh kiếm! #Minecraft #MinecraftAle #MinecraftChallange.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft