Trong thử thách Minecraft hôm nay, tôi sẽ chế tạo trái tim tùy chỉnh trong minecraft. Trong thử thách minecraft này, tôi có thể tạo ra nhiều trái tim khác nhau trong minecraft với khả năng tùy chỉnh của trái tim. Hãy cho tôi biết trái tim tùy chỉnh nào là yêu thích của bạn. Credit – @craftee Second Channel – @Jay Instagram – More Videos – Superglue Prank – Crafting Monster Sword – Hide and Seek With Mythpat – #Minecraft #MinecraftBut #MinecraftChallenge.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft