Tôi đã thêm hơn 20 viên kim cương mới và rất tốt vào Minecraft! SirYakari Merch – Kênh thứ hai của tôi – @ SýrYakari Kênh thứ ba của tôi – @SirkaYakari Instagram – Reddit – Cảm hứng cho video / mod – – Âm nhạc – Kevin MacLeod (Epidemic Sound (Từ các trò chơi điện tử cũ Trong video này, tôi đã thêm rất nhiều quặng mới vào Minecraft , Mỗi loại quặng mới đều có một khả năng đặc biệt có thể tốt – như tôi nhận được đồ OP, hoặc nó có thể xấu – như một cái đe rơi xuống tôi và thậm chí có thể là cực đoan – và rằng tôi có được một số siêu năng lực, vậy tôi có thể đánh bại Ender Dragon không ? #Minecraft #MinecraftBut #MinecraftMody.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft