Minecraft, nhưng có cấu trúc OP …… ►Đăng ký: ►Instagram: ►Twitter: CHO NHÀ TÀI TRỢ HOẶC YÊU CẦU CÔNG VIỆC: deepakkrr67@gmail.com Outro: – Monody By @TheFatRat Datapack byy Awhikax: – Thông số PC của tôi: – Bộ xử lý Core i5: – Bo mạch chủ: – Ram 8 GB: – GPU: – Moniter: – Micrô: – SSD: – Chân đế micrô: – Bộ lọc Pop: – Phần mềm chỉnh sửa: – Premiere Pro ► Tuyên bố từ chối trách nhiệm- Tuyên bố từ chối trách nhiệm theo mục 107 của Bản quyền Đạo luật năm 1976, trợ cấp được thực hiện để “sử dụng hợp lý” cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng, giáo dục và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là cách sử dụng được luật bản quyền cho phép mà có thể vi phạm. Tất cả các bài hát được sử dụng từ – Thư viện âm thanh YouTube & Kevin MacLeod (Được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 4.0 License.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft