Trong thử thách Minecraft hôm nay, tôi sẽ chế tạo các cấu trúc dành cho youtuber. Đã đến lúc tôi không cần phải tìm và khám phá các cấu trúc trong thế giới Minecraft của mình vì tôi có các công thức bí mật để tạo ra các cấu trúc của youtuber được làm từ chính youtuber. Hãy xem liệu tôi có thể đánh bại Minecraft bằng cách sử dụng cấu trúc youtuber và chiến lợi phẩm của nó hay không. Kênh thứ hai – @Jay Instagram – Nhiều video hơn – Superglue Prank – Chế tạo Monster Sword – Hide and Seek With Mythpat – #Minecraft #MinecraftBut #MinecraftChallenge.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft