Ơi !!! Còn mọi người thì sao !! ?? lần này chúng ta sẽ tham gia Minecraft Roleplay trong MINECRAFT NHƯNG CHÚNG TA CÓ THỂ DỪNG LẠI THỜI GIAN với @Silvio Gamer, chúng ta sẽ cố gắng khôi phục thời gian khi chúng ta chiến đấu trong Minecraft, Hãy Like và Subscribe !!! ⭐Tham gia LEGION GOD⭐ Hãy gọi cho tôi trên điện thoại! Nhận một bức thư độc đáo! Hãy Ăn Cùng nhau? ❤ → 🎮 Nhóm E-Sport của tôi 🎮 → 📷 Instagram của tôi: 🎵 Tik Tok của tôi: 🔷 Twitter của tôi: 📣 Facebook của tôi: 📣 My Discord: ▼ KINH DOANH LIÊN HỆ ▼ ▶ business@ raptorgamer.com ▶ Bản vẽ: legion@raptorgamer.com • Nhạc từ Âm thanh Đại dịch 🛠MI KIT YOUTUBER: 💻 Pc: AORUS DARK SAKURA PC: 🎙 Micrô: 📹 Máy ảnh: 🎬 Elgato Capture: 🎬 Chương trình ghi lại: Hành động 7u7 🛠 Bộ công cụ cơ bản với cái nào Tôi bắt đầu: 💻 Pc: Bất kỳ 🎙 Micrô: 📹 Máy ảnh: 🎬 Chương trình ghi lại: Hành động 7u7 #Raptor #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft