Trong video này, Invictor và Acenix chia sẻ cuộc sống trong Minecraft, nhưng thay vì là bạn đồng hành và vượt qua Minecraft, Invictor sẽ phải giết Acenix trước khi hết thời gian. Liệu Acenix có đánh bại được Invictor? 💖 Bạn mới tham gia kênh? Kích hoạt chuông 🔔: 🐱 Trở thành thành viên của kênh: 🔻 Mạng xã hội: 🐦 Twitter: 📷 Instagram: 🎵 TikTok: 👾 Discord: 💼 Business: acenix@ritualnetwork.es 🔻 Friends: 👉 Acenix: 👉 Invictor: 🔻Music: ● Nhạc từ Epidemic Sounds ● Bensound: ● Kevin MacLeod (ineetech.com) Được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 3.0.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft