Minecraft Nhưng bất kỳ vật phẩm nào bạn vẽ bạn cũng nhận được. Hôm nay tôi có một thử thách khác trong minecraft, trong đó bất cứ vật phẩm nào bạn vẽ, bạn sẽ nhận được nó. Tôi đã tìm thấy một cọ vẽ cho phép tôi vẽ trong minecraft và bất kỳ món đồ nào tôi vẽ, tôi sẽ nhận được nó. Minecraft này nhưng thử thách là điên rồ, hãy xem liệu chúng ta có thể đánh bại minecraft với những vật phẩm tôi nhận được từ bất cứ thứ gì tôi vẽ được không. Kênh thứ hai – @Jay Instagram – Nhiều video hơn – Phản ứng – Thử thách – Bí ẩn và Tìm kiếm – #Minecraft #JayHindiGaming #MinecraftBut.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft