Trong thử thách Minecraft hôm nay, tôi không thể chạm vào màu xanh lá cây. Minecraft nhưng thử thách này tạo ra các video Minecraft hài hước nhất mà không có bất kỳ mod Minecraft nào hài hước! Trong thử thách minecraft này, tôi sẽ chạy tốc độ minecraft nhưng không chạm vào màu xanh lá cây. Hãy xem liệu tôi có thể hoàn thành thử thách này không. Kênh thứ hai – @Jay Instagram – Nhiều video hơn – Superglue Prank – Chế tạo Monster Sword – Hide and Seek With Mythpat – #Minecraft #MinecraftBut #MinecraftChallenge.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft