raphaauwu chơi Minecraft, nhưng bạn không thể chạm vào màu sắc của Brazil …. Hôm nay, raphaauwu không chơi Minecraft, But Water Rises hay Minecraft, But Lava Rises, hay bất kỳ Minecraft nào khác, mà là một thử thách như thế này, mà là Minecraft ngắn do TikTok raphaauwu! Đó là vui nhộn. #shorts #tiktok #short #Minecraft bất hòa Minecraft này, nhưng thử thách, tạo ra các video Minecraft hài hước nhất mà không có bất kỳ mod Minecraft hài hước nào! Bằng cách nào đó, đây là video / tiktok / short Minecraft MỚI hài hước nhất! Thay vì bất kỳ thử thách Minecraft nào khác trong Minecraft 1.16.4, đây là video Minecraft trong Minecraft 1.16.5 vào năm 2021! Mục đích là cố gắng thông báo / speed run / speed runner của Minecraft chống lại một sát thủ / sát thủ, nhưng tôi, / tiktok / twitter, đang chơi Minecraft Java 1.16.5 chứ không phải Minecraft Bedrock. ĐÂY LÀ CLIP HAY NHẤT BAO GIỜ !!!!! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft