Minecraft, Nhưng bạn có thể vắt sữa bất kỳ mob nào … 👕 MERCH MỚI CỦA TÔI! – 🔴 XEM TÔI TRỰC TIẾP! – 👀 THEO DÕI TÔI PLS TikTok: Twitter: Instagram: Discord: Biên tập viên của tôi: @Saf @Suited Llama – Minecraft Manhunt Nhưng Mọi đám đông đều có thể bị vắt kiệt. 🎮 THAM GIA IP MÁY CHỦ CỦA TÔI – bionic.games Trong Thử thách Minecraft hàng ngày … Sử dụng một cái xô, tôi có thể vắt sữa bất kỳ đám đông nào trong trò chơi. Mỗi thùng sữa chúng ta nhận được từ một đám đông mang lại cho chúng ta những siêu năng lực trong Minecraft! Những siêu năng lực này bao gồm các khả năng được mod tùy chỉnh điên rồ! Chúng ta có thể đánh bại con đường chiến thắng không? Hãy thích và đăng ký để giúp chúng tôi có được Xu hướng số 1! Làm thôi nào! #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft