Minecraft, Nhưng bạn có thể vắt sữa bất kỳ khối nào … 👕 MY MERCH! – 💥 KÊNH MỚI! – @Bonc 👀 THEO DÕI TÔI PLS TikTok: Twitter: Instagram: Discord: Biên tập viên của tôi: @Saf Trong thử thách Minecraft ngày nay … Chúng ta có thể vắt sữa bất kỳ khối nào! Vâng, thay vì vắt sữa bò, chúng tôi có thể vắt sữa mọi khối chúng tôi tìm thấy bằng cách sử dụng một cái xô! Uống những khối sữa mới này mang lại cho chúng ta khả năng OP tùy chỉnh, vật phẩm và hơn thế nữa! Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ra rằng tất cả những con bò đột nhiên bắt đầu biến mất ngay trước mắt chúng tôi … Chúng cũng bị đưa đi đâu vậy? Và ai đứng sau tất cả những điều này? Có một mối đe dọa mới đối với Minecraft, một ông chủ mới và chúng ta cần phải hạ gục nó! Chúng ta có thể tồn tại bằng cách sử dụng sức mạnh khối vắt sữa mới của mình không? Hãy thích và đăng ký để giúp chúng tôi có được Xu hướng số 1! 🎮 THAM GIA IP MÁY CHỦ CỦA TÔI – bionic.games #minecraft #MinecraftChallenge #MinecraftBut.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft