Minecraft Nhưng bạn có thể giao dịch với bất kỳ mob nào … 👕 MY MERCH! – 💥 KÊNH MỚI! – @Bonc 👀 THEO DÕI TÔI PLS TikTok: Twitter: Instagram: Discord: Biên tập viên của tôi: @Saf Trong thử thách Minecraft hôm nay … Chúng ta có thể giao dịch với bất kỳ đám đông nào! Điều này có nghĩa là khi giao dịch với lợn, bạn có thể nhận được các vật phẩm tùy chỉnh cho lợn, như Kiếm lợn, Cuốc lợn và Áo giáp lợn! Tôi cũng có thể giao dịch với creepers, enderman, golem sắt, và thậm chí cả Ender Dragon! Chúng ta có thể giao dịch theo cách của mình để chiến thắng không? Hãy thích và đăng ký để giúp chúng tôi có được Xu hướng số 1! 🎮 THAM GIA IP MÁY CHỦ CỦA TÔI – bionic.games #minecraft #MinecraftBut #MinecraftChallenge.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft