Minecraft, Nhưng bạn có thể cắt bất kỳ khối nào … 💥 KÊNH MỚI! – @Bonc Trong Thử thách MInecraft ngày nay, chúng ta có thể cắt bất kỳ khối nào! Sử dụng một cặp kéo cắt OP tùy chỉnh, chúng tôi có thể cắt các khối. Cắt khối làm rơi các vật phẩm OP tùy chỉnh. Mục tiêu của chúng tôi là sử dụng những vật phẩm tùy chỉnh mới này để giúp chúng tôi đánh bại Ender Dragon! Chúng ta có thể làm được không? Hãy thích và đăng ký để giúp chúng tôi có được Xu hướng số 1! 👀 THEO DÕI TÔI PLS TikTok: @dannybionic Twitter: @dannybionic Instagram: @ danny.bionic Discord: Biên tập viên của tôi: @Saf 👕 MERCH CỦA TÔI! – #minecraft #MinecraftBut #MinecraftChallenge.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft