Minecraft Mission Impossible … (Challenge) Follow My Socials: ∘ Twitch – ∘ Twitter – ∘ Instagram – ∘ Discord – My Minecraft UHC Server: ∘ Twitter: ∘ Discord: ∘ Server IP: uhcarcade.com Đây là Minecraft tùy chỉnh (1.15) thử thách được thực hiện để gây quỹ từ thiện! Chúng tôi đã làm nó để mọi người có thể quyên góp để thử và phá hỏng trò chơi của tôi, trong khi tôi đang cố gắng đánh bại Enderdragon … điều đó thật điên rồ. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft