Minecraft Manhunt nhưng Rương có Vật phẩm OP … điều này thật thú vị và điên rồ! Plugin (Patreon): Minecraft Manhunt là một Gamemode được tạo bởi Dream và WilburSoot, nơi tôi Speedrun Minecraft và cố gắng đánh bại trò chơi … Và ba người bạn của tôi cố gắng ngăn tôi lại! Nhưng Twist là chúng tôi làm cho tất cả các rương đều có Vật phẩm OP! Tất cả các phản hồi và xếp hạng đều được đánh giá cao; D Twitch: The Hunters: @Blanky @Liipy @Powwy Socials: Discord: Twitter: Không phải Minecraft Tournament, Minecraft Youtuber Tournament, Minecraft nhưng dung nham tăng lên mỗi phút & I Won, Minecraft Manhunt Random Potions hiệu ứng và khối giảm … Đây là một Minecraft Manhunt với OP CHESTS !!!! #MinecraftManhunt.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft