Lấy cảm hứng từ Minecraft Manhunt của Dream, But Only One Chunk … Theo dõi mạng xã hội của tôi: ➽ Twitter – @mcbirken ➽ Instagram – @birkenn_ ➽ Snapchat – @tommybirken ➽ Twitch – @tommybirken #MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft