(Ngôn ngữ Cảnh báo: Tôi thề rất nhiều …) Trong video này, Stripped Wood rơi OP RẤT NHIỀU! Tôi có thể đánh bại Ender Dragon trước khi những người thợ săn của tôi tìm ra bước ngoặt không? Bám sát xung quanh để tìm hiểu! = ————————————————- ——– = Cảm ơn Hamul đã tài trợ cho video này. Kiểm tra nó tại ĐÂY! = ————————————————- ——– = Plugin được tạo bởi SharkCraft Go hỗ trợ họ và tải xuống plugin từ Patreon của họ: = ————————– ——————————– = Đi theo dõi Thợ săn của tôi: @GoldActual @Karangutan Nate: = —– ————————————————– – = My Twitch: My Twitter: My Tumblr: My Art Instagram: My Discord Again: = —————————– —————————- = Tham gia kênh để được hưởng các đặc quyền: = ———- ———————————————– = Tôi là tự hào được hợp tác với BisectHosting! Sử dụng mã “SILLVIA” để được giảm giá 25% cho tháng đầu tiên của bạn! #Minecraft #MinecraftManhunt #Manhunt Biên tập bởi jdmokie :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft