Ở đây, tôi mang đến cho bạn một video trong đó tất cả các vật thể đều nặng và khiến bạn chậm hơn và nặng hơn trong Minecraft với Trolerotutos 🤑📚Mua sách của chúng tôi! “TROLARDY AND THE GOLDEN BREAD” BÂY GIỜ ĐÃ CÓ MẶT TRÊN THẾ GIỚI! ► Theo dõi tôi! • Twitter: • Instagram: • Twitch: • TikTok: • Liên hệ: hardy@ageworld-agency.com • Discord: • TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN: ► Người tham gia: • Trolero: ► Datapack: #Minecraft #Random #Random Video được tạo và tải lên bởi Cứng rắn.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft