Thách thức 9.000 lượt thích: D Get Em My Homie Knights Tôi nghĩ đã đến lúc quay trở lại cội nguồn nơi minecraft là tất cả về những người bạn và niềm vui của tôi! Vì vậy, tôi có thể không làm nhiều tập dài như vậy nhưng mỗi tập sẽ có sự tham gia của những người bạn! TWITTER CỦA TÔI FACEBOOK CỦA TÔI.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft