Hôm nay chúng ta kiểm tra trang trại Trident đang hoạt động hoàn toàn, đi mua sắm một chút .. err mua sắm, thiết lập hệ thống kiểm soát bột xương của chúng ta, và sau đó trò chuyện với Bdubs khi anh ấy nói với chúng ta về Horse Course. Bdubs: HermitCraft Trang web: HermitCraft Reddit: HermitCraft Season 8 Seed: -7381235180058670651 Twitter: TwitchTV: #hermitcraft #etho #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft