Phần cuối biện minh cho các phương tiện – đặc biệt nếu Phần cuối chứa ba nhiệm vụ mới và một loạt chiến lợi phẩm! Tham gia cùng David, Christian, Danielle và George khi họ đi sâu vào DLC Echoing Void sắp tới và những thử thách thế giới khác đang chờ đón bạn ở phía bên kia của Cổng kết thúc! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft