Xin chào. Trong trò chơi này, tôi sẽ chơi và vượt qua Minecraft bắt đầu từ một đoạn duy nhất. Tất cả các kích thước, bao gồm cả Nether và the End, cũng là một hình vuông nhỏ 16×16, vì vậy nguy cơ rơi là rất cao. Theo dõi tôi trên các mạng của tôi mà tôi thú vị: ♦ Twitter: ♦ Instagram: ♦ Twitch: Trở thành THÀNH VIÊN của kênh (In Roast Duck): ♦ Liên hệ: ♦ patoasadocontacto@gmail.com Tải xuống thế giới và hỗ trợ người tạo:.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft