Cuộc sống thứ 3 là một thử nghiệm máy chủ nhiều người chơi Minecraft do Grian bắt đầu. Người chơi bị ném vào một thế giới 700×700 nhỏ bé gần như không có quy tắc nào, ngoại trừ sống sót càng lâu càng tốt. Đời thứ nhất: Tên người chơi có màu xanh lá cây. Họ không được phép bắt đầu trận chiến với bất kỳ ai, chỉ phòng thủ. Đời thứ 2: Giống như Đời thứ nhất, ngoại trừ tên của chúng có màu vàng. Đời thứ 3: Tên người chơi có màu đỏ. Họ có một mục tiêu mới là loại bỏ những người chơi còn lại. Chết một lần nữa có nghĩa là họ đã ra khỏi trò chơi và loạt phim. Grian: Smallishbeans: Smajor1995: bigbst4tz2: Bdouble0100: Renthedog: InTheLittleWood: GoodTimeWithScar: xungSV: Tango: ZombieCleo: SolidarityGaming: Skizzleman: Twitter: TwitchTV: # 3rdlife #etho #minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft