Minecraft: CÓ GÌ BÊN TRONG LỖ NÀY? Đối với Minecraft Xbox 360, Minecraft Xbox One và Minecraft Pocket Edition./MCPE Ngoài ra, phiên bản Minecraft Ps3 và phiên bản ps4 bởi vì tất cả các phiên bản console đều giống nhau về mặt kỹ thuật ngoại trừ phiên bản minecraft mới xbox một. ►TWITTER: ►FACE REVEAL Instagram: 🔥 MỚI MERCH: KÊNH MINECRAFT THỨ HAI ► 🎮 Xbox Live Gamertag: KLNG DREW Bài hát tôi sử dụng – ♫ – C418 – Thụy Điển (Caution & Crisis Remix) ♫ – Nivro – YOU [NCS Release]
♫ – Quang phổ – Tỏa sáng [NCS Release]
♫ – DEAF KEV – Bất khả chiến bại [NCS Release]
♫ – Itro Tobu – Đám mây 9 [NCS Release]
♫ – Laszlo – Bản phát hành NCS Fall To Light ♫ – Killercats – Bản phát hành NCS Kaibu ♫ – Tobu – Candyland [NCS Release]
♫ – Disfigure – Blank VIP (feat. Tara Louise) [NCS Release]

NCS ➞ Twitch ➞ Spotify ➞ SoundCloud ➞ Facebook ➞ Twitter ➞ Google+ ➞ Instagram.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft