Đi sâu vào Phần I của Cập nhật Hang động & Vách đá với mob, khối và vật phẩm vui nhộn! Lập nhóm với axolotl, bơi cùng mực phát sáng và leo trèo với dê. Khai thác đồng và sử dụng nó để xây dựng các cấu trúc sẽ già đi theo thời gian. Cập nhật Hang động & Vách đá: Phần I ra mắt vào ngày 8 tháng 6, hãy tải xuống cho Minecraft ngay bây giờ! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft