Trong video này mình hướng dẫn các bạn cách làm giá sách bằng giấy, sách! Đầu tiên bạn cần cây mía để lấy giấy. Sau đó, đối với những cuốn sách, bạn chỉ cần có giấy theo một đường thẳng đi lên và xuống. Cuối cùng bạn chỉ cần đặt ba cuốn sách ở hàng giữa và 3 khối gỗ ở trên và dưới. .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft