Minecraft, Nhưng XP của bạn = Kích thước của bạn … 👕 MERCH MỚI CỦA TÔI! – 🔴 XEM TÔI TRỰC TIẾP! – 👀 THEO DÕI TÔI PLS TikTok: Twitter: Instagram: Discord: My Editor: @Saf 🎮 THAM GIA IP MÁY CHỦ CỦA TÔI – bionic.games Trong Minecraft Challenge hàng ngày … Mỗi khi chúng ta đạt được một cấp XP, chúng ta sẽ phát triển. Bắt đầu với 0 cấp độ khiến nó cực kỳ khó để tồn tại khi còn nhỏ. Mục tiêu là không đánh bại trò chơi, nhưng nhận đủ XP và phát triển lớn đến mức chúng tôi phá vỡ Minecraft. Chúng ta có thể làm được không? Hãy thích và đăng ký để giúp chúng tôi có được Xu hướng số 1! Làm thôi nào! #minecraft #MinecraftChallenge #MinecraftBut.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft