Minecraft, Nhưng Void vẫn luôn trỗi dậy … (Thử thách) Theo dõi mạng xã hội của tôi: ∘ Twitter – @wispexe ∘ Instagram – @wispexe ∘ Twitch – ∘ Bất hòa – Những người bạn trong video: Jago: @Jagster Billy: @ShadowApples Chỉnh sửa bởi @ Wisp & @Kooleyy Patreon (My Mods): Đây là một thử thách Minecraft (1.17) mà tôi đã thực hiện nên khoảng trống LUÔN LUÔN tăng lên! Câu hỏi đặt ra là liệu tôi có thể là người đứng cuối cùng hay không. Đây không phải là Minecraft Speedrunner VS Hunter, mà là một thử thách ‘Minecraft nhưng’ … Điều này cực kỳ khốc liệt. #MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft