Minecraft, But Smelting Multiplies Items … (Thử thách) Theo dõi mạng xã hội của tôi: ∘ Twitter – @wispexe ∘ Instagram – @wispexe ∘ Twitch – ∘ Discord – Đây là thử thách Minecraft (1.16), trong đó tôi đang cố gắng tăng tốc Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, nấu chảy các vật phẩm trong lò ĐA NĂNG CỦA CHÚNG! Đây không phải là Minecraft Speedrunner VS Hunter, mà là một thử thách ‘Minecraft nhưng’ … Đây là siêu năng lực. #MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft