Minecraft, But Mobs Drop OP Item … (Challenge) Theo dõi mạng xã hội của tôi: ∘ Twitter – @wispexe ∘ Instagram – @wispexe ∘ Twitch – ∘ Discord – Đây là một thử thách Minecraft (1.16), trong đó tôi đang cố gắng tăng tốc Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, MOBS DROP CÁC MẶT HÀNG HẤP DẪN VƯỢT TRỘI! Đây không phải là Minecraft Speedrunner VS Hunter, mà là một thử thách ‘Minecraft nhưng’ … Cái này thực sự rất khốc liệt. #MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft