Trong thử thách Minecraft hôm nay, tôi đang cố gắng tăng tốc Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, The Joker đã vào làng của tôi nhưng Joker rất thân thiện và buôn bán các vật phẩm op. Tôi tìm thấy Joker trong một hang động và tôi thấy rằng anh ta buôn bán các mặt hàng op bao gồm áo giáp netherite đầy đủ, bộ giáp tối thượng của Joker cùng với các công cụ op. Hãy xem các giao dịch của Joker có phù hợp hay không. Kênh thứ hai – @Jay Instagram – Nhiều video hơn – Superglue Prank – Chế tạo Monster Sword – Hide and Seek With Mythpat – #Minecraft #MinecraftBut #MinecraftChallenge.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft