Minecraft, But If We Touch Blue … Video này, bạn của tôi @Nameless và tôi cố gắng đi qua Minecraft nhưng chúng tôi không thể chạm vào màu xanh lam. Thử thách này được lấy cảm hứng từ @ camman18. ——- {Xã hội} ——- Máy chủ Discord – Twitter – Instagram – Tiktok – Minecraft, Nhưng tôi không thể chạm vào Màu xanh lá cây: Minecraft, Nhưng các khối rơi được ngẫu nhiên: Trong Youtube mới này ngắn gọn, AyoDen thực hiện một thử thách Minecraft khác ở định dạng “Minecraft But”. Một số người sáng tạo thực hiện thử thách tương tự là Nameless và Camman18. Trong video này, tôi không chơi Bedwars, Skywars hoặc Minecraft nhưng dung nham bốc lên mỗi phút, hoặc Minecraft Manhunt. Minecraft lưu manh được phát minh bởi Dream và anh ta sở hữu một máy chủ Minecraft có tên Dream smp. Trong smp này, anh ta có nhiều bạn bè, bao gồm Technoblade, GeorgeNotFound, Tommyinnit, Tubbo, Ranboo, Fundy, Quackity, Sapnap và Badboyhalo. Không, tôi không chỉ nói tên các thành viên Dream smp để tối ưu hóa video, bạn đang nói về điều gì. #AyoDen #shorts #minecraft #tiktok #shorts.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft