Đây là Minecraft, Nhưng Anvils Are OP … đây là rất nhiều sắt. Cảm ơn đã xem! : DI đánh giá cao tất cả các phản hồi và hỗ trợ: L! Được chỉnh sửa bởi @ExtremeBlitz TWITCH STREAMS → TAPL MERCH → TikTok → Twitter → Discord Server → Instagram → Snapchat → itstapl #MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft #TapL.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft