Tôi đã thêm một nhà thiết kế cung, cho phép tôi tạo và chế tạo cung của riêng mình với các hiệu ứng và khả năng khác nhau để giúp tôi trong trò chơi của những kẻ ngủ gật .. 💥 Kênh thứ hai: 💥 Kênh Graser & Billy: ✅ Áo choàng mặt trăng của tôi: Discord: Twitter: Instagram: Twitch: My Minecraft Server: flux.performium.net #Minecraft #ShadowApples Minecraft Bedwars nhưng bạn có thể thiết kế cung của riêng mình ….

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft