Minecraft Battle: NOOB vs PRO vs GIRL: SKULL HOUSE BUILD CHALLENGE / Animation Chào mừng đến với TEN – Minecraft Animations! Mình đang làm thử thách Minecraft Battle Noob vs Pro vs Hacker vs God như trường học quái vật =) Subscribe và để lại like để biết thêm hoạt hình nhé! Hoạt hình Minecraft so với đời thực hay Minecraft trong đời thực? Bạn quyết định! Xem video về noob trong minecraft và pro trong minecraft và hacker trong minecraft! Cuộc sống thực và minecraft? Video của tôi trông như thế này, vì vậy bạn nên thích nó! Đây là video minecraft vui nhộn! #minecraft #noob #pro #noobvspro #noobandpro #hacker #god #noobvsprovshackervsgod #hackervsgod #animation #minecraftnoobvspro #minecraftanimation.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft