MINECRAFT: ACENIX vs INVICTOR 🏆 AI LÀ NGƯỜI TỐT NHẤT? 💖 Bạn mới tham gia kênh? Kích hoạt chuông nhỏ 🔔: Quà tặng của VicVicnix: 👉 Theo dõi tôi trên Instagram (Tôi sẽ thông báo về quà tặng cho các câu chuyện): VVICNIX IP: MC.VICNIX.NET 🔻 THEO DÕI TÔI BẬT: 🐦 Twitter: 📷 Instagram: Kinh doanh: acenix @ festivalnetwork . vi 🔻 Bạn bè: 👉 Acenix: 👉 Invictor: 🔻Nhạc nhạc: ● Nhạc từ Epidemic Sounds ● Bensound: ● Kevin MacLeod (competech.com) Được cấp phép theo Creative Commons: By Attribution 3.0.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft